+34 633 50 74 33 / +32 491 30 17 49 / kim.verheyen83@gmail.com

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Casa Assutzena heeft alle informatie op de site zorgvuldig gecontroleerd en doet haar best deze zoveel mogelijk up-to-date te houden. Niettemin geeft Casa Assutzena geen enkele garantie met betrekking tot de volledigheid, actualiteit of nauwkeurigheid van welke informatie op de site dan ook. Casa Assutzena is niet aansprakelijk voor welke schade, hoe ook genaamd, die zou kunnen voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de site en/of het toepassen, verwerken of ander gebruik van de op de site aanwezige informatie. Casa Assutzena is evenmin aansprakelijk voor schade door mogelijke virussen die uw computer door het gebruik van de site kunnen infecteren of het verlies van programma’s of andere gegevens op uw informatieverwerkingssysteem of anderszins. Casa Assutzena geeft geen garanties van welke aard dan ook met betrekking tot een andere website waarop u via de site toegang krijgt of van waaruit toegang wordt verleend tot de site. Dergelijke links worden slechts gegeven voor gemaksdoeleinden en Casa Assutzena is niet verantwoordelijk voor de inhoud van pagina’s op andere websites. Casa Assutzena streeft ernaar de site continu toegankelijk te hebben, maar is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen, op welke wijze dan ook ontstaan, als gevolg van het feit dat de site om welke reden dan ook op enig moment niet beschikbaar is. De site kan door Casa Assutzena tijdelijk of definitief buiten werking worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.
Op de site kunnen producten of diensten van derden worden aangeboden via links naar websites die niet van Casa Assutzena zijn. Casa Assutzena is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van overeengekomen transacties en de wijze waarop dergelijke websites met privacy omgaan.