+34 633 50 74 33 / +32 491 30 17 49 / kim.verheyen83@gmail.com

Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid

Privacybeleid
Casa Assutzena gaat zorgvuldig om met uw privacy en wij verwerken uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring die is opgesteld volgens de Europese AGV/GDPR richtlijnen (Algemene verordening gegevensbescherming/General Data Protection Regulation) die gelden vanaf 25 mei 2018. Op deze pagina leest u welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe deze worden verwerkt en bewaard.
Contactgegevens
– bedrijfsnaam: Casa Assutzena
– website: www.casa-assutzena.com
– vestigingsadres: Colonia Casa Blanca 34 – Carrer de l’Assutzena, E-46192 Montserrat (Valencia)
– correspondentieadres: Colonia Casa Blanca 34 – Carrer de l’Assutzena, E-46192 Montserrat (Valencia)
– e-mail: info@casa-assutzena.com
– telefoon: +34 633 50 74 33
– functionaris gegevensbescherming: Kim Verheyen
Persoonsgegevens die wij verwerken
Casa Assutzena verwerkt uw persoonsgegevens op het moment dat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. De volgende persoonsgegevens kunnen door ons worden verwerkt: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), paspoortgegevens.
Casa Assutzena verwerkt uw gegevens om
– uw reservering en betaling(en) correct te kunnen verwerken
– contact met u op te kunnen nemen over uw reservering
– om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals het doen van onze belastingaangifte en het verstrekken van uw gegevens aan de Guardia Civil
– u te informeren over Casa Assutzena via onze nieuwsbrief
Geautomatiseerde besluitvorming
Casa Assutzena neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder tussenkomst van een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Casa Assutzena).
Casa Assutzena maakt gebruik van de volgende computerprogramma’s of computersystemen
– WordPress voor verwerking van uw reservering
– Strato webmail voor e-mailcorrespondentie
– Microsoft Office voor facturering
– Strato webmail voor het versturen van nieuwbrieven
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Casa Assutzena bewaart uw persoonsgegevens om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens worden oneindig bewaard om bij een volgende reservering de verwerking hiervan te vereenvoudigen. Bij het doen van een reservering gaat u hiermee akkoord. Bij vragen kunt u contact met ons opnemen via info@casa-assutzena.com.
Delen van persoonsgegevens met derden
Casa Assutzena verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden en als dit nodig is voor correcte uitvoering van uw reservering, te voldoen aan wettelijke verplichtingen of het aankopen van diensten/tickets die bij reservering worden aangeboden.
Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Casa Assutzena kan gebruik maken van technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website(s) wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Casa Assutzena en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@casa-assutzena.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen we u met het verzoek een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak ter bescherming van uw privacy in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer onzichtbaar. We reageren uiterlijk binnen 5 werkdagen op uw verzoek.

Casa Assutzena wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Voor het afmelden van onze nieuwsbrief of het wijzigen van uw gegevens die we gebruiken voor het versturen van onze nieuwsbrief kunt u gebruik maken van de links die in iedere nieuwsbrief worden vermeld.
Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen
Casa Assutzena neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Bent u van mening dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kunt u contact met ons opnemen via info@casa-assutzena.com.